Aukcionai. Tipai ir jų pritaikymas praktikoje

2019 vasario 14
Ateities sandoriai. Agroclear

Kadangi žemės ūkio rinkos dalyviai skirtingai vertina informaciją apie grūdų rinkos kainas ir turimų pasėlių vertę, todėl parduodama prekė dažnai neturi fiksuotos ar lengvai nustatomos rinkos vertės. Tokiu atveju aukcionas gali būti vienu geriausiu kainos paieškos būdų. Anot teorijos, galima išskirti daugybę įvairių aukcionų tipų, tačiau pagrindiniai ir naudojami praktikoje yra šie:

 

Angliškasis (didėjančios kainos) aukcionas

 

Aukcionas pradedamas nustačius pradinę prekės kainą. Dalyviai siūlo a

ukštesnę kainą, o sandoris sudaromas su didžiausią

pinigų sumą pasiūliusiu dalyviu. Šiandien tai labiausiai žinomas ir dažniausiai taikomas tokio pobūdžio aukcionas. Dažniausiai juose parduodami vienetiniai objektai. Parduodant keletą objektų, procesas trunka tol, kol pasiekiama kaina, kuriai esant paklausa susilygina su pasiūla.
Angliški aukcionai gali būti dviejų rūšių:

 

1. Nustatytos mažiausios kainos (angl. auction with rezerve) – šis būdas naudojamas apsaugoti pardavėją. Be pradinės kainos čia nustatoma ir mažiausia kaina, už kurią pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę. Jei aukciono dalyviai nepasiūlo didesnės nei nustatytoji mažiausia kaina, pardavėjas neįsipareigoja parduoti prekės;

 

2. Be mažiausios kainos nustatymo – pardavėjas įsipareigoja parduoti prekę didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui.

 

Angliško tipo aukcionas naudojamas ir Agroclear sistemoje. Platformoje galite skelbti ir pirkimo ir pardavimo aukcionus. Tai galite padaryti pasižiūrėję trumpą video čia:

 

 

 

Olandiškas (mažėjančios kainos) aukcionas

 

Tai aukcionas, kuriame nustatyta pradinė kaina yra nepagrįstai didelė, kad kuris nors dalyvis ją sutiktų kelti dar aukščiau. Todėl ši kaina ne didinama, bet palaipsniui mažinama tol, kol kuris nors iš dalyvių sutinka įsigyti prekę. Parduodant keletą daiktų, dosniausias dalyvis pasako, kokį kiekį už nurodytą kainą perka. Likusi pasiūla toliau parduodama palaipsniui mažinant kainą arba vėl pradedant nuo pradinės kainos. Šis tipas dažniausiai naudojamas Olandijoje parduodant gėles. Kaip kainų mažinimo indikatorius čia naudojamas specialus laikrodis.

 

Pirmos kainos ir antros kainos aukcionai

 

Pirmos kainos (angl. first-price) aukcione laimėjęs dalyvis moka didžiausią pasiūlytą kainą. Antros kainos (angl. second-price) aukcione laimėjęs dalyvis moka antrą didžiausią pasiūlytą kainą. Gali iškilti klausimas: kam pardavėjui rengti antros kainos aukcioną? Tam kad priverstų aukciono dalyvius aukščiau kelti kainą. Tai psichologinis aspektas – dalyvis pirmos kainos aukcione nenori aukštai kelti kainos žinodamas, kad laimėjus teks pačiam ją sumokėti. Tuo tarpu antros kainos aukcione dalyvio neįpareigoja jo paties nustatyta kaina, todėl jis siūlo žymiai aukštesnę kainą. Pasaulyje populiariausi pirmos kainos tradiciniai aukcionai, tačiau elektroniniuose aukcionuose dažnai rengiami antros kainos aukcionai. Antros kainos aukcionas dar dažnai vadinamas Vickrey aukcionu.

 

Uždaras ir atviras aukcionai

 

Uždarame (angl. sealed bid) aukcione dalyviai nežino, kas yra kiti dalyviai

ir kiek jų yra. Kaip minėta, pardavėjo tikslas aukcione – už prekę gauti kuo didesnę naudą, t. y. pinigų sumą. Nors pardavėjas ir privalo suteikti visą informaciją apie prekę, kartais jis ir pats nenumano jos tikrosios vertės. Tokiais atvejais tikrąją vertę gali žinoti tik labai gerai apie tai informuoti specialistai. Kiti dalyviai žinodami, jog aukcione dalyvauja gerai apie prekę išmanantys asmenys, greičiausiai seks jų pavyzdžiu ir prekės nepervertins. Dėl šios priežasties pardavėjas suinteresuotas rengti uždarą aukcioną.

 

Atvirame (angl. open bid) aukcione visi dalyviai matomi ir žinomi. Nors dažnai pasitaiko, kad tokiuose kaip Sothebys‘s ir Chistie‘s aukcionuose tikrieji dalyviai išlieka nežinomi, kai jų vietoje dalyvauja kiti asmenys. Siekdami išvengti netikrumo, aukcionai specialiai samdo specialistus, galinčius suteikti visą reikiamą informaciją apie prekę aukciono dalyviams.

 

Vieno rato ir kelių ratų aukcionai

 

Dažniausiai rengiami vieno rato (angl. single round) aukcionai. Didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis įsigyja prekę. Tačiau kartais naudinga rengti dviejų (angl. two-rounds) ar dar daugiau ratų (angl. multiple rounds) aukcionus. Tokiuose aukcionuose pirmajame rate dalyviai dažniausiai nerodo didelės iniciatyvos dalyvaudami, jis skiriamas padėties ištyrimui (išsiaiškinti kiek dalyvių dalyvauja, kokios jų siūlomos pinigų sumos ir pan.). O antrajame ar tolimesniuose ratuose vyksta tikrasis kainų siūlymas. Daugelio ratų aukcionai beveik visada yra uždari.

 

Didžiausios ir žemiausios kainos aukcionai

 

Dar kartais randamas aukcionų skirstymas į didžiausios kainos ir mažiausios kainos. Aukcionas didžiausios kainos siūlymui vykdomas tuomet, kai pardavėjas siekia parduoti savo prekę ir už ją siūloma didžiausia kaina. Aukcionas žemiausios kainos (angl. procurement auction) pasiūlymui yra vykdomas tarp įmonių, tarpusavyje konkuruojančių, kuri pasiūlys žemesnę kainą už prekę ar paslaugą. Šis modelis dažniausiai naudojamas pramonėje, kuri siūlo individualizuotus, perdirbtus, riboto galiojimo produktus, seniau pagamintus ir pan., kuriuos būtų sunku užsisakyti katalogu.

 

Kitų tipų aukcionai

 

Literatūroje dar randami amerikietiško, kiniško, japoniško, unikalios kainos, atvirkštiniai ir kitų tipų aukcionai, tačiau tai praktikoje gana retai naudojami aukcionų tipai arba jau esamų tipų įvairios variacijos.

 

 

 

Jeigu turite pastabų ar pasiūlymų: deividas@agroclear.com | Agroclear.com
____________________
Negaiškite laiko nereikalingiems kontraktams ir skambučiams dėl jų. Kviečiame užsiregistruoti į Agroclear platformą, kurioje jau daugiau nei 300 ūkininkų bei agro įmonių perka ir parduoda trąšas, grūdus ir pašarus! Registracija čia: https://www.agroclear.com/trade/registracija/

Agro clear